UiT-stipend: Furry Fandom

Furry Fandom

Dette arrangementet er gratis, og man kan ikke hente ut billetter.

Furry-fandomen er en subkultur og et samfunn sentrert rundt antropomorfe dyr - dyr med menneskelige egenskaper. Dette er en dokumentarfilm om et kreativt og solidarisk samfunn som feirer retten til å være seg selv, både online og i den fysiske verden.

Furrys støter ofte på fordommer og stigmatisering fordi deres fanbase hovedsakelig består av voksne som avviker fra normen, for eksempel ved å være nevrodiverse og queer. Ifølge forskningsgruppen International Anthropomorphic Research Project har en betydelig større andel furries opplevd mobbing gjennom livet, sammenlignet med ikke-furries. 65% av de spurte sa at de ikke har fortalt noen i familien sin at de er furry.

Det er generelt mange sterke fordommer mot fandomen, noe vi ønsker å bidra til å viske ut. Vår forståelse av fandomen er at den er basert på et fellesskap, fritt for fordommer, med solidaritet, inkludering, mangfold og friheten til å være seg selv som kjerneverdier. Dette er det vi ønsker å skildre gjennom vår film.

Filmens skapere er to studenter fra Filmskolen i Kabelvåg, Nanna Hovedskov (f. 1995) og Kir Siegumfeldt (f. 1999). Kir har en kunstnerisk bakgrunn som inkluderer arbeid som regissør/manusforfatter for kortfilmer, regissør for voksenfilmer, og assistentregissør på en dokumentar om queer familier. Han har også erfaring med produksjonsplanlegging, kameraarbeid og redigering. Hans arbeid utforsker temaer som queerness, stigmatisering, identitet og seksualitet.

Nanna er på sitt tredje år og har hovedsakelig arbeidet som regissør for fiksjonskortfilmer og en dansk ungdomsserie. Hun utforsker ofte temaer rundt ungdomsidentitet og psykisk sårbarhet, med en tone som balanserer mellom humor og alvor. Lyd, sang og musikk spiller ofte en sentral rolle i hennes arbeid.
Prosjektet er en av to vinnere av UiT-stipendordningen, et samarbeid mellom UiT og Festspillene i Nord-Norge.