Kontaktinfo

Besøksadresse: Erlingsgt. 3 . Se kart

Postadresse:
Harstad Kino
C/o Harstad Kulturhus AS
Havnegata 3
9404 Harstad


Tlf. 77 00 16 00 (kino kveldstid)

E-post administrasjon: helene@harstadkino.no

Kinosjef Helene Hokland

Fakturaaddresse:
Harstad Kulturhus AS. Organisasjonsnummer: 965 864 792 (for EHF)
E-post: kulturhuset@bdo.no
Utgående faktura belastes kr 60,- + mva i faktureringsgebyr

REKLAME PÅ KINO
Om du vil reklamere på vår kino, kontakt Media Direct Norge AS direkte:
Tlf 32 20 56 00
www.mediadirect.no

UTLEIE
Kinosalene leies ut etter avtale.
For info, kontakt kinoen på helene@harstadkino.no