Solace / Hammersborg Protecting the Bygone Future / AMIFF 2022

Vi viser to filmer av Birgitte Sigmundstad, etterfulgt av en samtale mellom regissøren og Elisabeth Brun, om det å utforske arkitektur med film.

Solace (25 min, 2022) / Hammersborg Protecting the Bygone Future (17 min, 2016).

Samtale: Å utforske arkitektur med film.

 

Etter filmene blir det en samtale mellom videokunster og forsker Elisabeth Brun og regissør Birgitte Sigmundstad. De vil snakke om hva vi mistet da Y - blokka til tross for protester og demonstrasjoner ble revet og hvordan film kan brukes som et medie og som en mulighet til å forstå, samle på og utforske vår historie.

 

Om filmene:

 

Solace (2022, 25 min) er en film om tid og arkitektur. Filmen åpner med nysgjerrige besøkende ved Y-blokka men tar oss så videre inn i stavkirker som også en gang var rivningstruet. Filmen dveler ved kirkene med sine historier, minner og lokal forankring. Vekselsvis ser vi Y- blokka som gjøres klar til riving. Skisser av Erling Viksjø, arkivmateriale og nye opptak blandes og gjør filmen til en collage som hevder at et bygg alltid er mer enn bare et bygg.

 

"Hammersborg - Protecting the bygone Future" (2016, 17 min)er basert på en tekst av Kjetil A. Jakobsen og filmet i regjeringskvartalet i Oslo. Filmen forteller historien om Høyblokka og Y-blokka – om arkitekt Erling Viksjøs visjoner og om kunsten laget av Picasso, Inger Sitter, Carl Nesjar og andre som er integrert i bygget. Historien om bygningene er også historien om den optimistiske perioden i Norge da byggene ble reist og terroren 22. juli 2011. Filmen har tidligere blitt vist på festivaler i Norge og på festivaler som Architecture Film Festival Rotterdam (AFFR), Architecture Film Festival London og Aestethica film Festival.

 

Birgitte Sigmundstad er billedkunstner, utdannet ved Surrey Institute of Art & Design i England. Sigmundstads filmer er essayistiske, selvrefleksive og humoristiske og tar gjerne utgangspunkt i historiske hendelser. Et tema som går igjen i Sigmundstads filmer er hvordan kunsten brukes ideologisk og som ledd i nasjonsbygging.

 

Elisabeth Brun er film og videokunstner og forsker. Hun jobber i skjæringspunktet mellom dokumentar, filosofi og visuell kunst og er særlig opptatt av film som verktøy for å utforske omgivelser, som for eksempel arkitektur. Hun forstår film som omgivelse, som noe som omgir og former oss.  Hun har tidligere jobbet som journalist og dokumentarfilmskaper i NRK og har en doktorgrad om film som tenkning fra Universitetet i Oslo.

Premiere:
15.10.2022
Nasjonalitet:
Ukjent