Streikekino

olsenbanden

Streiken er over så vi vil ikke vise gratis kinovisninger på dagtid beregnet på streikerammede elever.