Sami short film programme – AMIFF 2020

1 t. 15 år
Sami short film programme – AMIFF 2020

Film- og medieviter Monica Mecsei vil under årets AMIFF se på hvordan ulike perspektiv på historisk og kulturelt ståsted etablerer forskjellige typer møtepunkt som vever sammen fortid og nåtid. Monica Mecsei vil holde foredrag og vise et program med samiske filmer av Elle Sofe Sara og Sara Margrethe Oskal. Denne samlingen nyere filmer reflekterer over samisk identitet.

Elle Sofe Sara er festspillkunstner på Festspillene i NordNorge i 2021.

Monica Mecsei jobber med samisk film i film- og kulturhistorisk perspektiv, og hun har doktorgrad i filmvitenskap fra NTNU. Som universitetslektor ved NTNU har hun undervist i en rekke film- og medievitenskapelige emner.

Samisk film har de siste årene hatt en bemerkelsesverdig vekst, særlig etter opprettelsen av et samisk filmsenter i Kautokeino i 2007. Veksten omfatter en markant økning i antall filmproduksjoner og kvinnelige regissører. Det økte produksjonsvolumet har gitt variasjon i filmfortellingene.

Regi:
Elle Sofe Sara og Sara Margrethe Oskal
Språk:
engelsk/Samisk
Spilletid:
1 t.