Kontaktinfo

Besøksadresse: Erlingsgt. 3 . Se kart

Postboks 744
9487 Harstad

Tlf. 77 02 81 00 (administrasjon)
Tlf. 77 00 16 00 (kino)

E-post administrasjon: post@harstadkulturhus.no

Kinosjef Helene Hokland

REKLAMNE PÅ KINO
Media Direct Norge as
Tlf 32 20 56 00
www.mediadirect.no

UTLEIE
Kinosalene leies ut etter avtale.
For info, kontakt kinoen på helene@harstadkino.no